Lazerle idrar Kaçırma Tedavisi Nedir?

    Lazer yoluyla gerçekleştirilen idrar kaçırma tedavilerinde, hastaların gündelik ve sosyal yaşantıları olumsuz yönde etkilenmeden, hızlı ve pratik bir tedavi sağlanabilmektedir.


Sağlık Uygulamaları

Lazerle idrar Kaçırma Tedavisi

    Lazerle idrar kaçırma uygulamalarında, herhangi bir kesi uygulanmamaktadır. Kesi uygulanmaması sebebiyle, herhangi bir ağrı oluşumu ortaya çıkmamakta, dolayısıyla hastaya anestezi uygulanması gerekmemektedir. Ameliyatsız, kesi ve dikiş söz konusu olmadan gerçekleştirilen lazerle idrar kaçırma tedavilerinde, ayakta ve hızlı şekilde uygulanabilecek yöntemler bulunmaktadır.